VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Israël versus Palestina Israël versus Palestina

In het september nummer van “Bijbel Vandaag” schreef Rudy van Moere een artikel onder de titel “Geweldloze God, geweldloos Israël”. Hij maakt daarin komaf met de algemene opvatting van veel christenen dat het Oude Testament een heel gewelddadig boek is, vol strijd en gruwelijke strijdtonelen. En onderstreept dat met veel voorbeelden. Zijn these is dat wat er op dit gebied in het OT voorvalt eigenlijk toegeschreven moet worden aan de mens. God heeft de mens namelijk verantwoordelijkheid gegeven en grijpt, op enige uitzonderingen na, nauwelijks in als die te ver gaat. Daarmee ben ik het volkomen eens: de mens is verantwoordelijk voor zijn daden en wordt daarop afgerekend.
Toch ontkom ik niet aan de indruk dat het Oude Testament een boek is met veel gewelddadigheden, of die nu door de mens zijn uitgevoerd of door God geïnitieerd. Wat het laatste betreft, begeef ik me enigszins op glad ijs, want mijn bijbelkennis staat in geen verhouding tot die van theologen, zoals Rudy en Jan. Ik heb ook niet veel voorbeelden paraat dat God zelf opdracht gaf tot het doden van een volk, maar de vernietiging van Sodom en Gomorra is er wel één van en in Numeri 31 wordt het vermoorden vermeld (in opdracht van God) van alle Midjanieten, mannen, vrouwen en kinderen, met uitzondering van jonge maagden.
Gisteravond heb ik het boek Makkabeeën nog eens doorgelezen. Weliswaar een van de deuterocanonieke boeken, die niet in “onze” Bijbel voorkomen, maar wel door de RK kerk gezaghebbend worden geacht, maar toch! Geen opwekkende lectuur. Immers, er is sprake van oorlogen en slachtpartijen, minstens te vergelijken met het barbaarse geweld dat de IS vandaag in het Midden Oosten aanricht, of met Al Shahaab die christelijke busreizigers gisteren vermoordde toen ze geen vers uit de Koran konden citeren. Toch mogen we ook niet vergeten dat ook christenen in de naam van God vele oorlogen gevoerd hebben en andersdenkenden gedood.
Bij de Makkabeeën ging het bijna altijd om strijd tegen “afvalligen”, mensen die niet leefden volgens de wetten van de Thora en daarom gestraft moesten worden. Niets nieuws als je dat vertaalt naar vandaag.
Voor zo’n strijd begon, werd door gebeden de hulp van de Allerhoogste ingeroepen. Nadat een stad veroverd was op die afvalligen, werden alle mannen zonder uitzondering gedood, in één geval ging het zelfs om 100.000 mensen! Nergens in dit boek staat dat God de opdracht gaf tot die moordpartijen, maar er staat ook nergens dat Hij die afkeurde; een soort stilzwijgende goedkeuring dus. 
Aan Abraham was het dat God hem en zijn nazaten het beloofde land schonk, land dat toen nog aan anderen behoorde. Weliswaar waren dat grotendeels nomaden, zoals de Joden in de begintijd ook waren, maar toch! En toen het Joodse volk uit Egypte werd geleid naar dat beloofde land, deden ze er 40 jaar over. Niet dat het zo ver was, maar men was bang om de “grens” over te steken. Maar eindelijk gebeurde het toch en werd dat land veroverd.
Heel goed kunnen we begrijpen dat na de diaspora het heimwee van de Joden naar dat eens door God beloofde land levend was. En dat aan het einde van de 19de eeuw de eerste kibboetsen ontstonden. Maar intussen waren er eeuwen verstreken en woonden er in  dat land sinds mensenheugenis mensen van Arabische afkomst. Toch ontstond in 1948 de staat Israël en zijn in de loop van de afgelopen jaren de grenzen steeds verder verlegd. Dit proces zal voorlopig niet stoppen, ondanks de wereldwijde protesten tegen de geleidelijke annexatie van de Westbank en Jeruzalem. Ook excessief en disproportioneel geweld wordt niet geschuwd en dan moet ik terugdenken aan vele passages uit het boek der Makkabeeën. Is het niet net alsof Israël zijn inspiratie haalt uit het OT en het vanzelfsprekend vindt dat de staat Israël nog steeds niet de juiste proporties heeft en verder uitgebreid dient te worden? Lees: verder veroverd op de Palestijnen, die als tweederangs schepselen worden behandeld en een haast hopeloze toekomst zonder een eigen staat Palestina tegemoet gaan?
 
Probus                                                23 november 2014    
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.