VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Het "Hiernamaals" Het "Hiernamaals"

De titel kwam als vanzelf toen ik afgelopen dinsdag naar het interview keek van Ivo Niehe met Eben Alexander. Ik heb niet het hele gesprek gevolgd, want ik was bezig met kerstpost; via het antwoordapparaat kwam een berichtje binnen van Jurrien, die meende dat ik dit interview wel interessant zou vinden. Dat was het beslist. En vele lezers met mij, daar ben ik zeker van.
 
In dit interview vertelde Alexander (1953, Amerikaan en van beroep neurochirurg) van zijn bijna doodervaring (BDE) in 2008, toen hij een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking kreeg. Tijdens de zeven dagen dat hij in coma was, (hij beschrijft het begin als het proces waarin hij als het ware in een comateuze toestand gleed) beleefde hij heel intens zijn leven in een soort vierde dimensie, welke uiteraard voor gewone levende wezens onzichtbaar is. Licht, het hem begeleidende mooie meisje, het besef dat liefde centraal stond in die wereld en de nabijheid van God, was de essentie van zijn relaas. Hij besloot toen de mensheid deelgenoot te maken van zijn ervaring en na een paar artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, een boek te schrijven, dat in 2012 uitkwam onder de titel: “Proof of Heaven: a neurosurgeon’s Journey into the Afterlife”, inmiddels in het Nederlands vertaald als: ”De hemel bestaat echt”. In Amerika zijn er al miljoenen exemplaren van verkocht, het is al in vele talen vertaald en er staan er nog meer op het programma.
 
In “Schepper & Co en Tafel” had Jacobine Geel in september  2013 ook een interview met Eben. Alexander beschrijft daarin dat hij na zijn BDE een heel ander leven is gaan leiden. Hij vindt het zijn missie de wereld te vertellen dat de hemel echt bestaat, dat iedereen daar welkom is, christen, moslim, atheïst, boeddhist, of wat dan ook. Hij zweefde daar in een onwereldse omgeving, zei hij, met oogverblindend landschap en schitterende kleuren. En hij zag en beleefde de plek waar zielen en God samen komen. Hij vertelde ook dat het zijn jongste zoon is geweest die hem “ teruggehaald” heeft door heel intens steeds tegen hem te zeggen: “Pap, je moet bij ons blijven”.
 
Mij viel op, toen ik dit laatste interview zoeven op internet volgde, dat Ivo Niehe  meer ruimte gaf aan Alexander dan Jacobine; de laatste vond dat ze hem veel moest onderbreken en probeerde hem woorden in de mond te leggen, maar wel dat ze zijn verhaal als waarachtig bestempelde. Ook viel op dat veel wat hij zei, haast woordelijk overeen kwam met wat hij de afgelopen week bij Ivo Niehe zei. Als je weet dat Alexander de wereld afreist en overal lezingen houdt, dan is dat toch niet zo verwonderlijk: hij is natuurlijk een beetje geprogrammeerd en gebruikt dezelfde zinnen en woorden.
 
Dat zijn boek als warme broodjes over de toonbank vliegt, verbaast me helemaal niet. Immers, ”geloven” in het hiernamaals is het “ongezien als waarheid aannemen”. Iets anders wordt het als er iemand opstaat die vertelt dat hij er geweest is en dat het echt zo is! Dat wil de mensheid natuurlijk graag horen en zeker als het uit de eerste hand is. Want is het niet heerlijk die eeuwige twijfel te vervangen door zekerheid? Daarom trekt hij volle zalen, waar hij ook verschijnt. Door het universele karakter van zijn omschrijving van de hemel beperkt hij zich niet tot christenen, maar spreekt iedereen aan.
 
Toch knaagde het een beetje aan mij, die behoort tot de schare van twijfelaars en ik begon me af te vragen wie die Eben Alexander nu eigenlijk is. Tja, dan stuitte  ik op een paar kritische kanttekeningen die gemaakt zijn over zijn handel en wandel. Hij is wel neurochirurg, maar  voor zijn boek uitkwam geschorst door een aantal universiteiten. Hij is in opspraak geraakt door medische miskleunen en heeft  een paar processen aan zijn broek  gehad voor minstens twee wijzigingen van medische records om medische fouten te verdoezelen. Nog iets: als hij beschrijft dat hij in een comateuze toestand gleed, wijst de behandelende arts er op dat ”het ziekenhuis hem in coma gebracht heeft en dat de patiënt bij bewustzijn was, ofschoon hallucinerend”.
 
Enige vooraanstaande collega’s hebben grote kritiek op de uitlatingen van Alexander. Sam Harris, een bekende neurowetenschapper, zegt dat het eigenlijk onmogelijk is dat hij deze belevenissen heeft gehad in coma, want dan is de hersenschors totaal inactief. Men betwijfelt niet dat Alexander een BDE heeft gehad, zoals zovelen voor en na hem, maar wel dat die belevenissen plaats vinden als de persoon weer bij bewustzijn komt, want dan begint de hersenschors weer te functioneren. Zij beschuldigen hem van grove misleiding en wetenschappelijke onzin, maar gebruiken het woord “charlattan” nog net niet.
 
Het is als met zoveel zaken: een ieder moet er het zijne of hare mee doen. Die oren heeft om te horen, die hore en die lezen kan leze! Zelf blijf ik zulke buitenaardse belevenissen kritisch beschouwen!
 
Probus,                                                                                  20 december 2013
 
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.