VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Angst Angst

Een paar jaar geleden las ik een artikel over de demografische ontwikkeling van Europa. Op zich niets nieuws, want we weten allemaal dat we als maar ouder worden en steeds minder kinderen krijgen. Om een bevolking op pijl te houden heb je 2,1 kind nodig per koppel en in België zitten we maar op 1,2 voor de autochtone bevolking. Dat het echte cijfer 1,7 is (toch nog te weinig) komt omdat Belgen van allochtone afkomst meer kinderen krijgen en toevallig voornamelijk moslim zijn. Het is een ontwikkeling die je in heel Europa ziet. De demografische studie ging speciaal in op de groei van het mohammedanisme in Europa en gaf als inschatting dat rond 2050 ruim 50% van de Europese bevolking moslim zou zijn. Er werd aan toegevoegd dat dan de kans zeer groot is dat Europa dan een moslimstaat wordt.
Ik kan weinig inbrengen tegen de demografische voorspelling; alleen zou het kantelpunt wel eens veel eerder kunnen plaats vinden, wanneer je de toevloed van honderdduizenden vluchtelingen naar Europa met een voornamelijk moslim achtergrond meetelt. Of je bang moet zijn voor een mogelijke moslimstaat is een andere zaak.
Nog niet zo lang geleden ontving ik van vrienden een eveneens alarmerend bericht van ene Belgische Meester Van Steenkiste, waarvan ik hier de meest essentiële delen als volgt weergeef.
“Ik volgde een jaarlijkse stage, waar een 4-tal sprekers katholieken, protestanten, joden en moslims vertegenwoordigden en hierbij de grondslagen van hun leer uitlegden. De presentatie van een Imam en de mogelijkheid tot discussie was opmerkelijk.
Mr. V. vroeg: Ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid van de imams en de religieuze autoriteiten de jihad verordend hadden tegen ongelovigen van de hele wereld. En dat, bij het doden van een ongelovige  ze ervan verzekerd zijn naar het paradijs te zullen gaan. Kunt u me de definitie geven van wat precies een ongelovige is?
Imam, zonder enige aarzeling: “ een niet-moslim”.
Mr. V: Heb ik goed begrepen dat alle aanbidders van Allah moeten gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot uw religie behoort, te doden, om zo een plaats in het paradijs te verkrijgen?Imam mompelend: Dat is juist.
Mr. V: Ik heb er moeite mee dat om me voor te stellen dat de Paus alle katholieken zou aansporen om alle moslims uit te roeien om zich van een plaats in het paradijs te verzekeren. Ik heb er ook veel moeite mee om mezelf te beschouwen als uw vriend, vermits u uw gelovigen aanzet om mij te vermoorden.
Verder: Zou u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt mij te vermoorden om zo het paradijs te betreden, of Christus te volgen die me aanspoort u lief te hebben, zodat ik ook toegang krijg tot het paradijs?Imam: hij zweeg.
Naschrift van Mr. V: In de komende 30 jaar zullen er genoeg moslimkiezers zijn in ons land om een regering naar hun keuze te instaleren, met toepassing van de Sharia als wet. Ik roep u op dit te verspreiden omdat er met het huidige justitiesysteem en de liberale media geen enkele kans bestaat dat deze tekst breed verspreid zal worden.
    Het klinkt angstaanjagend en heeft dezelfde toon: maak je bezorgd voor de komende opmars van de islam dat binnen 30 jaar de dienst gaat uitmaken. Ik heb geprobeerd meester Vansteenkiste te traceren, want ik had graag met hem over dit onderwerp willen discussiëren. Gelukt is dat helaas niet. Weet dus ook niet eens of hij wel bestaat!
    Ik vroeg me af of we de ontwikkeling niet genuanceerder moeten zien. Moeten we ons wel angst laten aanpraten? Hoe zit het nu eigenlijk? Ik bezit dan wel geen glazen bol, maar er zijn een aantal redenen waarom ik niet zo pessimistisch ben en me dan ook niet laat opjagen door doemdenkers.
In de eerste plaats moeten we een onderscheid maken tussen extremisten onder de moslims en de grote massa gelovigen die niets met geweld te maken willen hebben. Die ook de “haat-imams” liever kwijt dan rijk zijn. Want zo is het beeld: het overgrote deel van de Europese moslims willen daar geen deel van uitmaken.
Ze zijn moslim, maar ook meer en meer geseculariseerd. Dat laatste zal in de komende jaren alleen maar toenemen. We hebben inmiddels te maken met de 5de generatie moslims die behoorlijk geïntegreerd is. Er zijn huwelijken tussen moslims en niet-moslims en dat zal door gaan. Hoeveel moslims van verschillende komaf zijn er niet die een hogere opleiding volgen en die zich ervan bewust zijn dat we leven in een seculiere en pluralistische maatschappij?
    Dan speelt ook een rol in hoeverre jongere moslims wel “praktiserend” zijn. Verschillende studies tonen aan dat de intensiteit van godsdienstbeleving afneemt met de generaties. Zo zou, volgens een studie van Johan Ackaert, in België 31% van de leeftijdsklasse 15-30 jaar maar 1 keer per week in de moskee komen bidden. Dat is bij ouderen (45 plussers) nog 68%.  Een andere studie toont aan dat in Europa nog maar 5% van de moslims een moskee bezoekt en dat maar 18% van de moslims praktiserend is. Dat is nu; het is te verwachten dat deze trend zich voortzet, iets wat we ook zien bij katholieken en protestanten. Eens was het islamisme in het Midden Oosten een voorbeeld van verdraagzaamheid en werden er geen uitspraken aan Mohammed toegeschreven die nu te pas en te onpas worden opgevoerd. Zoals de steniging van overspelige vrouwen: dat staat niet in de Koran. Alleen wordt daar gesproken over het gooien van steentjes om de duivel te verjagen. Steniging wordt wel vermeld in de soenna, geschreven 2 eeuwen na de Koran, welke “echte” steniging heeft “ontleend” aan de Bijbel.
We vinden vandaag “humanistische” moslims die als vrijheidsdenkers de islam willen ontdoen van het dogmatische religieuze etiket dat alle vrijheid doodt. Zij moeten een kans krijgen in alle vrijheid een meer kritische benadering van de islam uit te werken. Maar dan mag er geen plaats zijn in onze vrije wereld voor “olie-imams” uit Saoedi-Arabië. Omdat er gelukkig veel moslims kiezen voor vrede en verdraagzaamheid, moeten wij hen in de armen sluiten als Europeanen met een andere godsdienst. Maar aan de andere kant extremisten verbannen en “haat-imams” de toegang tot Europa weigeren.
 
Probus, 19 mei 2015
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.