VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Het einde? (1) Het einde? (1)

De wereld staat op z’n kop: neem de conflicten in Ukraine, de opmars van IS of Boko Haram op vele fronten en in vele landen. Die gaan gepaard met de meest afschuwelijke misdaden, compleet met onthoofdingen en levend verbrandingen. En dan heb ik het nog niet gehad over de financiële situatie in de wereld. Blijft Griekenland nog wel deelgenoot van de illustere Europese Unie? In zo’n tijd komen de eindtijdprofeten weer opzetten en kunnen we allerlei complottheorieën verwachten. Is er iemand verantwoordelijk voor deze ellende en zo ja wie zou dat kunnen zijn?.Het is gemakkelijk om politici de schuld te geven, want zij waren het die aan het stuurwiel zaten, terwijl de arme wereldburgers nauwelijks invloed hadden op de loop der dingen. En als je niet meteen direct een schuldige kan aanwijzen, ga je toch eens kijken of er niet hogere machten bezig zijn. Dan komen er mensen die de bijbel als basis voor hun voorspellingen nemen.
Zo heb ik afgelopen week zo’n voorspelling  van een Belgische schrijver gelezen. Waarop baseert hij zich dan wel, zal de lezer zich afvragen. Het is dan wel haast logisch dat hij grijpt naar de Openbaringen van Johannes. Want niets in de bijbel is zo in nevelen gehuld als dit apocalyptische geschrift, waarin God via visioenen zijn geheimen aan mensen onthult en dat zoveel overlaat aan de verbeelding.
Welnu, hoewel hij zich indekt door te stellen dat het “misschien” zo zou kunnen zijn, gaat hij heel diep in op wat omschreven zou kunnen worden als “toevalligheden”, maar door het te onder- bouwen krijgt zijn relaas een zekere  authenticiteit en wordt het een echte complottheorie. Om te beginnen refereert hij aan Christendom versus satanisme en zet daarmee de toon. Zo concludeert hij dat er een welbepaald plan bestaat van doortrapte psychopaten (satanisten) met als doel de installatie van een nihilistisch wereldrijk waarin nog maar één persoon regeert: Satan.
Dat de verschillende getallen die in het boek der Openbaringen voorkomen de revue passeren is vanzelfsprekend. Zo is één  van de eerste referenties 666, het getal van het beest, waarmee een mens wordt aangeduid (13:18). En daarmee kan je best aan de gang. (Ik herinner me uit onze Amerikaanse tijd dat Proctor and Gamble door bepaalde groeperingen werd aangeklaagd omdat in hun logo het satanische getal 666 voorkwam). Om te beginnen ontrafelde hij Saturnus, of wel Stur in de Babylonische geheimtaal, waarin aan elke letter een cijfer wordt toegekend. De letters van Stur vormen dan het getal 666 (S=060, T=400, U=006 en R=200).
Het boek Openbaringen spreekt vaak in raadsels en er worden vele figuren opgevoerd die een grote rol spelen in het speculeren met wat er bedoeld wordt. Zo ook het Beest en laat dat dan overeenkomen met de gepantserde auto van Barrack Obama (The Beast). De figuur Obama roept ook al veel vraagtekens op; we weten niet waar hij precies geboren is (was het wel Hawaii?), er is geen authentiek geboortebewijs en waarom kreeg hij de Nobelprijs van de vrede binnen een jaar nadat hij President was? Obama werd geboren op 4 augustus 1961, wat de 216de dag is van het jaar: 216=6x6x6 (666)!
Bovendien is het cijfer 216 een belangrijk getal in de sterrenkunde. Er zijn twaalf sterrenbeelden die die elk 30 van de 360 graden innemen. Verschuift de baan van de zon één graad om de 72 jaar, dan verschuift de zon ook één sterrenteken en wel per 2160 jaar (72x30). Aangezien het Babylonische systeem nihilistisch was telde de nul niet mee en werd 2160 gelijk aan 216, toevallig ook de geboortedag in het jaar 1961.De dag na de verkiezing van Obama was het winnende lot in de nationale loterij in Chicago 666!
De conspiracy gaat verder met te refereren aan Op.17, waarin de 7 heuvels en de 10 koppen van het beest beschreven worden. Laat nu Washington (maar ook Rome) gebouwd zijn op precies 7 heuvels. En de “10 horens die je zag zijn 10 koningen , die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen” zijn de hoofden van de 10 presidentiele jurisdicties van de Federal Emergency Agency (FEMA), die in tijden van milieurampen en terroristische aanslagen snel kunnen reageren!
Een volgende keer meer hierover, want de mij toegelaten 2 pagina’s zijn helaas niet genoeg voor een uitgebreider beeld.
 
Probus, 20 februari 2015
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.