VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Ongelijkheid Ongelijkheid

Weer zo’n modewoord, dat je te pas en te onpas tegenkomt. Of het nu gaat om de kansen op de arbeidsmarkt voor autochtonen en allochtonen of de inkomenskloof tussen rijken en armen, steeds wordt dit woord tevoorschijn gehaald. Het heeft een beschuldigende gevoelswaarde gekregen, zoiets van “er is iets grondig mis”. Maar als we nu denken dat het begrip “ongelijkheid” alleen van deze tijd is, dan hebben we het mis. Zolang de mensheid bestaat waren er verschillen: wat bijvoorbeeld te denken van slavernij; mensen die toevallig het ongeluk hadden zwart te zijn, werden als minderwaardige schepsels beschouwd en als “koopwaar” verhandeld.
Ook het verschil tussen rijk en arm is van alle tijden. Neem nu eens die “arme” koning Salomo. Hij had duizend vrouwen, waar de eenvoudige boer het maar moest stellen met een enkele. Als het winter werd en de boeren toch niets konden doen op het land, stuurde hij ze (zoveel macht had hij) naar de kopermijnen van Timna, een 30 km ten Noorden van Eilat, wat wij omschrijven als “in de Negev woestijn”, maar wat toen een prachtige streek was met veel groen. Die arme boeren moesten niet alleen het kopererts ondergronds lospeuteren, maar ook smelten. Dat gebeurde ook ondergronds, want dan behoefden ze het erts niet naar boven te halen, maar alleen het koper. Dat de helft van de boeren na de winter niet naar huis terugkeerde, mag duidelijk zijn. Tja, en dat koper werd dan gebruikt voor de bouw van Salomo’s  tempel in Jeruzalem. Dat was dan ook een pronkstuk van jewelste: de hal alleen al, die het Woud van Libanon werd genoemd, (waar hij hele bossen liet kappen voor het cederhout zonder dat er iets gedaan werd aan nieuwe aanplant) was 75x20 meter. (lees voor de verder opbouw van de tempel 1 Koningen 7).
Ook zijn bezit en inkomen waren niet te vergelijken met dat van de “gewone man”. Zo is bekend dat hij een jaarlijkse dotatie ontving (nou ja, zich toe eigende is wellicht meer op z’n plaats) van 666 talenten goud, exclusief het goud dat de handelskaravanen meebrachten, de winst die zijn handelaars maakten en het goud dat oosterse vorsten en stadhouders afdroegen. Op zich zegt dat getal van 666 talenten niet zoveel, maar als je weet dat 1 talent 34,2 kilo is, dan was dat een gewicht van 22.777 kilo! De huidige waarde van goud is ongeveer 32 euro per gram; in 2011 was het 50% meer. Maar zelfs bij deze huidige waarde was koning Salomo verzekerd van een basis inkomen van 706 miljoen euro per jaar!
 Dat lijkt wel veel. Maar vergoelijkend moet worden opgemerkt dat hij wel 1000 vrouwen moest onderhouden en hen van hun natje en droogje moest voorzien. Dat betekende paleizen, gigantische keukens, rechtbanken om alle geschillen tussen zijn vrouwen op te lossen en gigantische hoeveelheden geschenken, want zonder konden die arme vrouwen toch niet? Salomo was, volgens 1 Koningen 10 dan ook de rijkste man op aarde en zo zou hij nu wellicht tot de 10 rijkste mensen in de wereld behoren. Zo gezien was hij, dat zelfs de Koningin van Seba hem naast edelstenen en reukwerk, 120 talenten goud schonk,(€ 130 miljoen) En dan maken wij ons in België druk om de dotatie van onze Koning Filip, die vergeleken bij Salomo maar een fooitje krijgt! Waar die rijkdom van Salomo gebleven is, blijft een raadsel. Maar er wordt gefluisterd dat de Rothschilds van deze wereld dit geërfd hebben!
 Met de bouw van de tempel waren veel jaren gemoeid en uiteindelijk was het een van de wereldwonderen van die tijd. De hal bijvoorbeeld werd opgesmukt door 200 gouden schilden: voor elk schild werd 600 sjekel goud verwerkt, wat overeen komt met 6600 gram goud, met een huidige waarde van € 200.000. Dan waren er nog 300 kleine schildjes van 3 mine, of wel 150 sjekel of 550 gram met een waarde van ongeveer € 50.000.
Of het Salomo veel heeft opgeleverd? Waarschijnlijk niet, want zijn rijk is daarna verdeeld, hoewel God hem niet direct strafte voor zijn buitenissige levenswandel, wat toch wel merkwaardig is. Wij leren er in ieder geval van dat we maar beter ons geld kunnen weggeven,  want anders neemt de opvolger van Salomo, onze fiscus, het maar in beslag.
 
Probus,  22 maart 2014
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.