VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
De Bijbel als beleggingsgids De Bijbel als beleggingsgids

In de Tijd van 7 december 2013 stond een analyse van Jan Longeval, lid directiecomité van de Bank DeGroof met als titel:” De Bijbel is een goede beleggingsgids”. Hij stelt dat er niet minder dan 2.650 teksten in de bijbel staan over geld en bezit. Hoe hij aan dat aantal gekomen is, weet ik niet, maar waarschijnlijk heeft hij niet zelf zitten turven. Hij zal wel een stagiaire, die in de bankwereld niets kost, opgedragen hebben dit karwijtje te klaren. Bij zorgvuldigheid kan je een vraagteken zetten, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Het getal is in ieder geval  indrukwekkend.
Hij geeft een aantal voorbeelden van gelijkenissen, die de gemiddelde kerkganger natuurlijk kent, zoals die van de Heer die aan zijn drie knechten “talenten” toevertrouwde. (Misschien is het niet zo bekend dat de waarde van een talent ongeveer overeenkwam met 6000 x 1 dagloon van een gewone arbeider, dus wat hij verdiende in 20 jaar. Als we dat vertalen naar vandaag  dan komt 1 talent overeen met minstens 500.000 euro. De eerste knecht kreeg dus een kapitaal van 5 miljoen, voorwaar geen kleinigheid). Zo refereert hij ook aan de zeven deugden, waarvan de meeste in de Bijbel zijn terug te vinden. Het zijn ook deugden voor beleggers, zoals de aanbeveling je vermogen rustig en duurzaam op te bouwen, conform de deugden van gematigdheid, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. De Bijbel wijst ook op het bestaan van 40-jarige cycli (40 jaar is een generatie in de Bijbel): om de 40 jaar krijgen we een diepe economische recessie, die gekenmerkt wordt door het ineenstorten van de aandelen- en huizenmarkt: dat was het geval in 1890, 1930, 1970 en 2008. Elk van deze economische winters duurt ongeveer 7 jaar (de  magere jaren uit de tijd van Jozef in Egypte).
En dan zijn er ook de zeven hoofdzonden, waaraan beleggers zich tot hun schade en schande schuldig kunnen maken: hoogmoed, hebzucht, lust, gulzigheid  jaloezie, woede en gemakzucht. Talrijk zijn ook de voorbeelden uit het recente verleden en het heden die verhalen van bedrog, waar beleggers vaak in tuinden en de dupe van werden. Voorzichtigheid dient dus het credo te zijn!
Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap vind je 38 teksten die verwijzen naar rijkdom, goud, zilver, enz. Het gaat te ver om er veel van weer te geven, maar een paar saillante wil ik de lezer niet onthouden:
1. Spreuken 20:15: Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.
2.  Prediker 5:9:Wie van geld houdt kan er niet genoeg van krijgen.
3. Spr.18:11: Rijkdom kent vele vrienden, een arme komt alleen te staan.)
4.  Korintiërs 2:17: Want wij zijn niet als zovelen die winst maken uit het woord van God.
Juist tegen deze laatste tekst wordt vaak gezondigd. Nog dagelijks staan er mensen op om de wereld te vertellen dat zij het antwoord gevonden hebben om rijk te worden. En als je zoekt, dan kom je er tegen die de Bijbel consequent aanhalen als bron voor hun voorspoed. Een voorbeeld hiervan is William Delbert Gann, een man die zegt zijn hele leven dag en nacht de Bijbel te hebben bestudeerd; hij kon daardoor de toekomstige koersen van aandelen en grondstoffen voorspellen.
Anders is het gesteld met Sean Hyman, een voormalige pastoor die zegt de Bijbel te gebruiken om beleggingsbeslissingen te nemen. Ik heb de moeite genomen om zijn wervende verhaal te lezen, hoe hij het magere bezit van zijn vader van $ 40.000 in een jaar had vermeerderd tot bijna $ 400.000. Als een “opener” spreekt dat veel mensen aan. Hij verwijst ook naar “godvruchtige” mensen als Warren Buffett en Sir John Templeton die ook rijk geworden zijn door de Bijbel onder hun hoofdkussen te leggen.
De eerste vijf pagina’s staan bol van verwijzingen naar teksten uit de Bijbel. Hij zegt bijvoorbeeld dat er niets mis is met “love of money”, maar dat je de “lust for money” moet vermijden. Na dit begin komt het woord bijbel of God niet meer in zijn verhaal terug. Wat er wel komt is een verwijzing naar zijn “Ultimate Wealth Report”, dat je natuurlijk kunt bestellen. Aan het eind komt eigenlijk de aap uit de mouw: Sean weet precies hoe de “Bijbelse code voor investeringen” werkt, (want hij heeft die gekraakt) en omdat niet iedereen zo intelligent is, wil hij wel tips doorgeven, maar alleen aan hen die een abonnement hebben op zijn service. Tja, nu is het duidelijk hoe hij rijk geworden is. Gelukkig trappen de lezers van de Kapelbode hier niet in: zij houden het dan ook bij Spreuken 11:24: “Wie vrijgevig is, wordt alsmaar rijker, wie gierig is wordt arm”. Vandaar dat onze vzw zo overladen wordt door giften en bijdragen!
 
Probus,                     16 januari 2014
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.