VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
50 jaar Kapel de Olijftak 50 jaar Kapel de Olijftak

Dit afgelopen weekend heeft Probus ook acte de présence gegeven tijdens de festiviteiten rondom het 50 jarig bestaan van de Olijftak. Bescheiden als hij is, heeft hij, zoals gebruikelijk, vanuit de coulissen mee-gekeken en aandachtig zijn oor te luisteren gelegd. Onder de indruk is een “understatement”: het was in één woord geweldig, hartverwarmend. In de eerste plaats geldt natuurlijk een proficiat voor de kleine groep van organisatoren (6 maar, hoe is het mogelijk dat die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen), maar verder was het hele weekend een groot feest

Zaterdag was het een echt get-together: niet alleen van vele huidige leden van de Olijftak, maar ook van anderen die vroeger iets met de Olijftak hadden, mensen die elkaar in vele jaren niet hebben gezien en de kennismaking weer oppakten. Wat opviel waren daardoor de vele onbekende gezichten, maar het was enthousiasme en gezelligheid alom.

Zondag was natuurlijk heel bijzonder en het eigenlijke feest, de dienst opgeluisterd met het gelegenheids-koor olv. Marc van den Broek (iedereen was laaiend enthousiast) Daarna het Mathiris-kwartet met oa. vader en zoon Berends, die op magistrale wijze het strijkkwartet opus 96 in F van Antonin Dvorack ver-tolkte en daarna in de garderobe nog verder musiceerde. Dan de uitstekend verzorgde lunch, en de diverse toespraken, waarvan sommige uit het hart. Tijdens de daarop volgende officiële receptie was het weer heel genoeglijk. De verbondenheid van alle leden en sympathisanten was overduidelijk.

Waarom schrijf ik dit allemaal, zult u zich afvragen. Welnu, de reden is dat de ontwikkelingen van de Olijftak de afgelopen jaren toch een beetje in een schrille tegenstelling staan ten opzichte van dit enorme evenement. Het gemiddelde kerkbezoek is sinds 2010 behoorlijk teruggelopen: van 66 in 2010 naar 61 in 2012en in 2013 tot vorige zondag zelfs tot 55!

Daarnaast iets over onze organisatie: twee jaar geleden is de kerkenraad aanzienlijk ingekrompen, van 4 ouderlingen en 4 diakenen naar 2. Op zich een logische ontwikkeling, waarbij diverse taken in de ge-meente zijn overgedragen aan een team van contactpersonen. Maar nu blijkt dat bij de vacature van Nelly Roelofsen als diaconale ambtsdrager niet één opvolger gevonden is. Geert ’t Hart heeft zich uiteindelijk bereid verklaard deze vacature voor een periode van twee jaar in te vullen. Gelukkig, maar toch…

Dat was het verleden. Want vandaag heeft een nieuw elan zich meester gemaakt van onze gemeente: het enthousiasme en de saamhorigheid zijn duidelijk zichtbaar en dus zal het kerkbezoek dan ook een op-gaande lijn laten zien. En over twee jaar, als Geert een opvolger zoekt, zal hij alleen maar zijn hand be-hoeven op te steken: er zal dan gevochten worden om ambtsdrager te worden en zal er weer een echte ouderwetse verkiezing plaats vinden met stembriefjes: de gemeente kan dan weer kiezen!

Ben ik optimistisch? Nee hoor, realistisch, want ik weet zeker dat het zo gaat gebeuren.

Probus

22 september 2013

Ps: Probus gaat nu voor een paar weken naar de “nieuwe wereld” om te kijken hoe het daar toegaat.

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.