VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Big Brother Big Brother

Dat men langzamerhand veel over ons weet, is natuurlijk bekend. Het is wel een sluipend proces geweest dat vele jaren geleden begonnen is met bijvoorbeeld volledige informatie over jouw persoonlijke gege-vens, via informatie over je (vele) klantenkaarten tot het veelvuldig gebruik van Google, Twitter, Face-book, You Tube en ga maar door. We zijn er aan gewend geraakt dat veel gegevens gebruikt worden om bijvoorbeeld ons koopgedrag te weten te komen. Op zich is daar niets veel mis mee, als het alleen maar daarvoor gebruikt wordt: supermarkten kunnen die informatie gebruiken voor hun advertenties en krantjes en dan ons koopgedrag beïnvloeden. Maar we weten ook dat er adressen en andere persoonlijke data internationaal verhandeld worden en dan terecht komen in handen van mensen die er andere bedoelingen mee hebben. En dan praten we nog maar niet over schimmige figuren die via phishing enz, bankgegevens van ons proberen los te peuteren. Je moet constant op je hoede zijn. We zijn er al aan gewend dat we min-stens 1 keer per week een verzoek krijgen om onze bankgegevens te laten controleren!

En nu weten we sinds een paar weken dat er zoiets als Prism bestaat en dat door de klokkenluider Edwd Snowden, waarop nu door de CIA jacht wordt gemaakt. Eerst dacht ik dat het een afkorting was van een of ander begrip, maar alles wat je na veel zoeken te weten komt is dat PRISM een codenaam is van de Amerikaanse National Security Agency (NSA). Die maakt gebruik van een wet, de ”Foreign Intelligence Surveillance Act” die het voor de overheid mogelijk maakt gebruikersdata op te vragen bij internet provi-ders. Daarnaast heeft de NSA een programma met de naam “Boundless Informant”. In maart van dit jaar heeft de NSA via dit programma 97 miljard stukjes data in kaart gebracht! En dat aantal neemt maande-lijks nog exponentieel toe. Er schijnen procedures te zijn die ervoor zorgen dat het verzamelen van gege-vens van Amerikaanse burgers wel beperkt blijft, maar niet die van ons! Het zoekterrein van Prism is dus wereldomvattend.

Op veel plaatsen kan je lezen dat George Orwell’s 1984 en de Brave New World van Huxley nu in ver-vulling gaan. Wel, zover is het nog niet en zal het ook wel niet zo’n vaart lopen. Immers beide gingen uit van een totalitaire wereldstaat en dat zal nog wel een utopie blijven, zeker zolang de landen van Europa hun eigen identiteit met hand en tand verdedigen. Maar toch is het griezelig weten dat de Amerikaanse overheid in staat is om onze communicatie op te slaan en te analyseren, of het nu gaat om telefoonge-sprekken, e-mails, transacties, het is geen geheim meer voor de NSA. Is het toeval dat men in juist in Utah een immens groot complex bouwt van $ 1,5 miljard met 4 hallen van elk 25.000 m2, gevuld met de grootste servers die de mensheid ooit heeft aanschouwd? Toeval, maar in Utah vind je bij de Mormonen ook een enorme database, maar die is onschuldig, omdat het gaat om de geboorte- en sterf data van zoveel mogelijk inwoners van deze aarde.

Moeten we nu maar denken dat wie niets te verbergen heeft, ook niets behoeft te vrezen? In principe wel, maar het feit alleen dat er een instantie is die alles van ons weet, gaat denk ik te ver. De verpersoonlijking van die Amerikaanse drijfveer om alles te weten over iedereen is haar President Obama. Hij is het die zichzelf op een plaats ziet die dichter bij God is dan wie dan ook op aarde. Maar gelukkig blijven onze diepste gedachten (voorlopig) nog voor hem verborgen. Ik heb geen idee hoever men zou willen gaan om ook deze gedachten op te willen slaan en te analyseren. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om kwade geesten die aanslagen voorbereiden al in een heel vroeg stadium te kunnen ontmaskeren. Het zou de we-reld veel veiliger maken.

Maar veronderstel nu eens dat onze eigen gedachten, zelfs onze meest intieme, niet veilig meer zouden zijn. Afschuwelijk toch? Iedereen zal nu zeggen dat het nooit zover zal komen, want zelfs de mensen die ons het dierbaarst zijn en voor wie eigenlijk geen geheimen bestaan, kennen onze diepste gedachten toch niet allemaal. Dus geen probleem? Ik weet het niet, want als Obama in staat is om alles over ons te weten te komen, zou hij dan niet bezig zijn met de volgende stap? Wat nu gebeurt had ook niemand 10 jaar ge-leden kunnen bevroeden. Dus moeten we niet verbaasd staan als Obama of zijn opvolger een geheim pro-gramma ontwikkelt om microscopisch kleine nano zendertjes bij mensen te implanteren. Dat behoeft niet onmogelijk zijn, want het zou via een handdruk of een (verraderlijke) kus via de bloedbaan kunnen wor-den overgebracht naar de hersenen. Utopisch? Ik hoop het, maar je weet nooit of Obama niet de wens heeft om op het zelfde niveau als God te staan. En als dat ooit gebeuren zou, dan beware ons God!

Probus
20 juni 2013

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.