VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
De wereld is weer niet vergaan De wereld is weer niet vergaan

Op 21 december 2012 is het toch weer niet gebeurd: de wereld zoals wij die kennen is blijven bestaan. Maar ongeveer 10% van de mensheid was ervan overtuigd dat het einde der tijden zou samenvallen met het einde van de Maya kalender. In het Franse dorpje Bugarach in de Languedoc waren de nodige pelgrims al samen gekomen om dat einde mee te maken. Of om er zeker van te zijn dat zij de eersten zouden zijn die met een ufo naar een andere planeet zouden worden overgebracht, hebben ze er voor gezorgd dat er niet teveel mensen zouden staan te wachten: toekomstige overbevolking op een andere planeet moest koste wat kost worden voorkomen. En dus hebben ze de autoriteiten in de arm genomen (of omgekocht, want Europees geld had je toch niet meer nodig): Bugarach werd een vesting, volkomen van de buitenwereld afgesloten. Ik ben dan wel benieuwd wat dat groepje pelgrims de laatste dag gedaan heeft. Johanna en ik geloven niet in de sprookjes over het einde der tijden, maar voor de zekerheid, want je kan maar nooit weten, hadden we een fles van onze beste wijn klaar staan. We hebben niet gewacht tot de dag voorbij was, nee, toen de aarde nog zeker 10 uur moest draaien voor de dag om was, hebben wij die fles samen soldaat gemaakt en bewaren er de beste herinneringen aan.

De volgende morgen werd er in de krant niet eens meer over gerept. Dat was dan weer niet de eerste alarmering over het einde der tijden: er zijn er heel veel geweest in de afgelopen eeuwen. De meest recente is die van Harold Camping, die de 21ste mei 2011 had uitgekozen als datum dat de aarde zou vergaan..(zie de kapelbode van juni 2011) En toen er niets gebeurde werd het 21 oktober 2011, want hij had een klein foutje gemaakt. Toen er op die dag weer niets gebeurde, zou je kunnen verwachten dat hij met een rood hoofd rond loopt. Niets is minder waar: hij had zich weer even vergist, want het blijft immers een heel moeilijke materie en zit nu te broeden op een nieuwe datum. Hij moet wel opschieten, want het schijnt met zijn gezondheid niet zo goed te gaan. Enfin, misschien staat een nieuwe datum dan wel in zijn testament.

Het einde der tijden heeft de afgelopen eeuwen veel mensen bezig gehouden, eigenlijk al vanaf het begin van onze jaartelling en het waren niet altijd de eersten de besten die zich erin verdiepten. Zo zei  Tertullian rond 500 dat het duizendjarig rijk moest gaan aanbreken in het jaar 500, omdat Jezus 5500 jaar na de schepping gekomen was en de 6000 jaar vol moesten! Zelfs een Paus (Innocentius III) wilde niet achterblijven en vond dat in 1282 de wereld zou vergaan, want dat zou 666 jaar (het getal van het Beest) na het ontstaan van de islam zijn.

Zelfs Maarten Luther liet zich verleiden een uitspraak te doen. Hij vermeldt 1558 met als uitleg dat het aantal aardse jaren van Jezus, vermenigvuldigt met 3,5 (105 dus) opgeteld moest worden bij de val van Constantinopol, 1453 en zo kwam hij op 1558. Toch wel een beetje vergezocht vind ik. Ook Columbus kon niet achterblijven, want die dacht dat het in 1648 zou plaats vinden.

En dan had je nog Lou de Palingboer, die beweerde zelf God te zijn en voorspelde dat het einde zou zijn in 1961, 1968 of 1972, maar natuurlijk niet voor hem. Tot de verbeelding spreekt nog steeds Nostrodamus, wiens naam altijd weer opduikt als het gaat om het einde van de wereld, hoewel hijzelf vrij specifiek was in zijn voorspelling: 7000 AD! Dan hebben we nog even de tijd.

Het geloof in het einde van de wereld vond zijn hoogtepunt in de Mayakalender die eerst op 28 oktober 2011 zou eindigen maar later iets verschoven is naar 21 december 2012. Daar weten we inmiddels alles van, ook dat de afstammelingen van de Maya’s nu stellen dat de mensen er niets van hebben begrepen, maar dat het einde van de Mayakalender het begin is van een nieuw tijdperk. Benieuwd wat dat zal brengen.

Minder bekend, althans in onze kringen, zijn de boeken over de eindtijd, geschreven door Ronald Weinland”, lid van de “Kerk van God” in Amerika, waarschijnlijk een synoniem van de zevendedagsadventisten. Er wordt gesteld dat de Kerk van God in de laatste 1900 jaar praktisch geen profeten heeft gehad, maar dat daarin verandering kwam toen God Weinland in 1997 als profeet aanstelde. Hij spreekt daarom met gezag uit de eerste hand als hij in 2005 beschrijft in de Geprofeteerde Eindtijd  wat God hem verteld heeft over de profetische eindgebeurtenissen die zich nu al beginnen te voltrekken. Zijn tweede boek Gods Laatste Getuigenis is zijn openbaring van het boek Openbaring.

Het gaat te ver om binnen het kader van een paar bladzijden zijn laatste boek te bespreken. Ik neem mij dan ook voor daar de volgende keer over te schrijven, met schroom, want het is niet alleen moeilijk een recensie te maken van een boek van 240 pagina’s, maar ook dat er ongetwijfeld mensen zijn die zich terugvinden in wat hij schrijft.

Laat ik de essentie als volgt weergeven: “2008 is het laatste jaar van Gods laatste waarschuwing aan de mensheid. Op 14 december van dat jaar heeft de eerste trompet van het zevende zegel van het boek Openbaring geklonken. Dat was de aankondiging van het begin van het ineenstorten van de economie van de Verenigde Staten en de grote verwoesting die zal volgen. De volgende drie trompetten zullen resulteren in de totale ineenstorting van de VS en als eenmaal de vijfde trompet klinkt, zal de wereld in WO III gestort worden. Op 27 mei 2012 (Pinksteren) zijn we de Dag des Heren ingegaan. Die profetische dag duurt een jaar, dus tot Pinksteren 2013, 19 mei. Weinland zegt dat het de realisatie is van het boek Openbaring en dat de mensen zich in de komende maanden zullen gaan realiseren dat hij inderdaad door God is gezonden als Zijn eindtijdprofeet”. Dus toch weer een voorspelling over de eindtijd, dit jaar met Pinksteren dus!

Tja, het zal ook de laatste voorspelling wel niet zijn. Het boek Openbaring speelt hierbij ongetwijfeld een niet opdrogende bron; ook Jehova getuigen maken er dankbaar gebruik van zoals blijkt uit hun niet nalatende ijver dit aan de mensheid te vertellen. Eigenlijk heb ik niet zoveel met het boek Openbaring; wat mij betreft had het best weggelaten mogen worden uit de bijbel.

Toch nog een kanttekening: er wordt in het algemeen bij alle voorspellingen weinig onderscheid gemaakt tussen het einde van de mensheid en het vergaan van de aarde. Wat het laatste betreft, geloof ik niet dat dat voorlopig zal gebeuren. Als planeet in de geweldige kosmos zal de aarde wel blijven bestaan. Voor eeuwig? Misschien en misschien niet en hier waagt Probus zich ook aan een voorspelling: de aarde als planeet zal waarschijnlijk ooit eens vergaan als de brandstof van de zon op is en als die dan verandert in een rode reus. De temperatuurstijging zal dan elke vorm van leven uitroeien, maar dat zal nog wel zo’n 5 miljard jaar duren. En of dan de aarde opgeslokt zal worden in dit inferno is dan niet eens meer van belang; niemand die dat kan navertellen. Het zou dan tevens kunnen betekenen dat de mensheid er tot dat moment nog steeds is, tenzij die zelf ver-antwoordelijk is voor een eerdere catastrofe. Wat dat betreft kan je alles verwachten!

Probus

20 januari 2013
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.