VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Verkiezingen Verkiezingen

Het woord en begrip staan weer in het middelpunt van de belang-stelling. Het hangt er wel vanaf welk land je op de korrel neemt, maar feit is dat we er bijna dagelijks mee te maken hebben. België heeft er misschien de buik een beetje van vol, want iedereen heeft nog op zijn of haar netvlies dat de laatste verkiezingen gevolgd zijn door een ka-binetsformatie, die qua duur opgetekend staat in het Guiness Book of Records.

Maar als je nu Nederland neemt, dan heeft verkiezing een democrati-sche klank gekregen, zeker in de politiek. Voor alles worden verkie-zingen gehouden, of het nu is voor het voorzitterschap van de lokale voetbalclub, de damesvereniging (o nee, dat is eigenlijk al verleden tijd) of het lijsttrekkerschap van een politieke partij. Overal moet zo nodig gekozen worden en overal lopen mensen zich warm om “er voor te gaan”.

Of dat nu altijd de beste naar voren brengt is de vraag: het gaat im-mers niet alleen om de vlotte babbel, maar ook om de fotogenieke eigenschappen van de kandidaat of kandidate, kleding, kapsel, al of geen zenuwtrekjes, kortom je weet nooit hoe de uitverkorene het er na zijn of haar verkiezing van af brengt. Het is natuurlijk best wel leuk om mensen bezig te zien zich te presenteren zonder het daarbij de te-genkandidaten erg moeilijk te maken, althans zo kennen we verkie-zingen hier toch wel een beetje: men blijft toch wel beschaafd. Dan gaat het er aan de andere kant van de grote plas wel anders toe, daar vindt men het gewoon (men verwacht niet anders) dat kandidaten elkaar bijna letterlijk “afslachten”.

En ja, dan is er ook zoiets als verkiezing van ambtsdragers in de Olijf-tak. Maar is wat daar gebeurt wel “verkiezing”? Laten we daarvoor de grote van Dale eens raadplegen. En dan lees ik daar:
Verkiezen is “door keuze aanwijzen voor een functie” (iemand tot lid van de gemeenteraad of de kerkenraad verkiezen). Dat betekent dat er altijd meerdere kandidaten zijn waartussen gekozen kan worden.

Maar hoe is die bepaling dan in het plaatselijk reglement van de Olijf-tak, (nota bene herzien in 2009) terecht gekomen, zo vraag ik me af. Ik heb toen mijn licht maar eens opgestoken bij enige leden van de commissie die zich bezig hebben gehouden met de herziening van dat plaatselijk reglement. En wat blijkt? Het stond al in het oude regle-ment uit 1988. Men nam aan dat het zo hoorde, want het is natuurlijk een blijk van echt democratisch bestuur als je verkiezingen uitschrijft.

In de tijd van dat oude reglement was dat wel nodig: als er een nieuwe ambtsdrager werd gezocht, dan stonden ze in rijen van 3 opgesteld en dan moest de gemeente echt “kiezen”. Zelfs in de negentiger jaren van de vorige eeuw is er een verkiezing geweest van een lid voor, wat toen nog heette, de beheerraad en stond een gemeentelid erop dat er min-stens twee kandidaten waren. Die kwamen er na veel aandringen en touwtrekken, maar het was toch wel een afgang voor de kandidaat die niet gekozen werd! Het was dan ook de laatste keer dat het zo gebeur-de, want daarna waren de rijen van 3 geslonken tot “ solitairen” die zich na veel aandrang beschikbaar stelden voor een functie in de kerk. (Overigens heeft de kerkenraad meer moeite leden te werven dan de bestuursraad)

We leven nu in een andere tijd en dus mag de vraag gesteld worden of de kerkgemeente de Olijftak de huidige procedure wil vasthouden als het gaat om slechts één persoon voor een functie. Er is immers niets te kiezen; de gemeente is allang blij dat er een kandidaat is! Het is dus gewoon een zaak van instemmen of bevestigen. Het staat bijvoorbeeld ook nergens dat het zo moet: de kerkorde laat zich daarover niet uit en laat het wijselijk over aan de plaatselijke gemeente. Dus kan de Olijf-tak het heft in eigen hand nemen!

Bij het toepassen van de huidige procedure heb ik best wel een beetje medelijden de secretaris van de kerkenraad: zeker met wat hij allemaal moet doen: een lijst maken van alle stemgerechtigde leden, die vast-pinnen op de borden in de hal, een uitnodiging maken met stembriefjes voor die stemgerechtigde leden, dan de etiketten produceren en op de dag van de “verkiezing” de leden laten tekenen, stembriefjes laten inleveren, quorum berekenen, enz. En dat allemaal om te vernemen (wat iedereen al lang weet) dat Marjolein Devilee en Joke van der Linden met grote meerderheid “gekozen” zijn.

De huidige secretaris doet het niet meer, dit was de laatste keer dat hij deelneemt aan deze komedie: hij treedt gewoon af. Maar hij wil er voor pleiten dat zijn opvolger beschermd wordt tegen deze onnodige bureaucratie.

Het bewuste hoofdstuk V van het plaatselijk reglement: “Verkiezing van kerkenraadsleden” zou dus geamendeerd moeten worden. Dan bedoel ik niet dat we het “verkiezen” dan maar moeten doen bij hand-opsteking, want als het gaat om het stemmen over personen dan die-nen we de nodige discretie in acht te nemen.

Maar het kan ook anders en eenvoudiger, bijvoorbeeld als volgt: als er een kandidaat is voor een functie voor kerkenraad of bestuursraad dan wordt zijn of haar naam aan de gemeente bekend gemaakt in de ka-pelbode en op de borden in de hal. Hij of zij wordt als het ware “voor-gehangen”, zoals dat heet in het jargon van deze tijd. De mededeling vermeldt dat deze ambtsdrager bevestigd wordt op een zondag welke een maand in het verschiet ligt: een ieder die bezwaren heeft kan dat aan de voorzitter van de kerkenraad of de bestuursraad kenbaar maken ten laatste twee weken voor de bevestiging. Het is een procedure die in tal van verenigingen wordt toegepast en met veel succes.

Hij doet het maar hoogst zelden, maar deze keer wil Probus eens af-zien van het “beschouwelijke”: hij wil een dringend beroep doen op kerkenraad en bestuursraad van de Olijftak om hoofdstuk V van het plaatselijk reglement te amenderen tijdens de gemeentevergadering in april 2013. Dat tot ieders welzijn! De nieuwe secretaris zal er heel blij mee zijn.

Probus

21 mei 2012

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.