VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Evolutie of Schepping: wat geloof jij? (2) Evolutie of Schepping: wat geloof jij? (2)

Ik had beslist gedacht dat de telefoon bij mij niet stil zou staan, zoveel reacties had ik verwacht. Maar nee, het bleef angstwekkend stil! En dan ga je je afvragen of je niet begrepen bent, of het zelf niet begrepen hebt, of dat de lezers er eigenlijk niets over willen horen, of het onderwerp maar willen doodzwijgen? Hoe het ook zij, de vorige maand had ik me voor-genomen de tweede reeks van 3 punten uit de folder te bestuderen en daarover weer iets te schrijven. Welnu, hier is deel 2. De schrijvers van de folder wagen zich daarin aan veron-derstellingen, geven rubrieken “om over na te denken”, maar hebben al zoveel stof “gedrukt”, dat van beïnvloeding sprake is. Maar ja, wat wil je, als de feiten je als maar minder ruimte geven, dan ga je die toch hoe dan ook creëren? Oordeel zelf maar.

4. Wat gaat vanzelf?
Wordt een kamer vanzelf netjes en schoon of moeten we daar onze best voor doen en er hard voor werken? Dat gaat dus niet vanzelf en daarover is iedereen het eens. Zo is het ook met het bouwen van een huis, waarbij de bouwvakker zijn boterhammetjes eet, gemaakt van koren, dat energie krijgt uit zonnestralen. Ook hier is geen speld tussen te krijgen. Dan maakt men een sprong door op te merken dat “volgens de evolutieleer ééncellige diertjes vanzelf zouden zijn ontstaan en dat daaruit de mens geleidelijk ontstaan is. En klopt dat met wat je normaal om je heen ziet?” Men suggereert dat als je kamer opruimen niet vanzelf gaat, de ontwikkeling van leven ook niet vanzelf gaat. Vanzelfsprekend zie je normaal niet om je heen dat een eencellig diertje een mens wordt. Stel je voor! Nee, daarvoor leven we te kort.

Wetenschappelijk is vastgesteld dat bij organismen die heel kort leven wel degelijk sprake is van mutaties en aanpassing. Wie kent niet de immuniteit van muggen voor bepaalde medicijnen of van een virus dat zich muteert? Die biologische processen behoren gewoon bij de natuur, ze gebeuren vanzelf en niemand heeft daarvoor op een knop gedrukt. We weten op dit moment nog steeds niet hoe leven is ontstaan, maar we leren wel steeds meer. Bij de evolutietheorie gaat het niet om het ontstaan van leven, maar om evolutie van processen.

5. Een paar feiten.
De folder behandelt in dit hoofdstuk fossielen, aardlagen, fouten in schoolboeken, enz, maar alles is er op gericht het bewijs aannemelijk te maken dat er geen evolutie heeft plaats gevonden en dat dus in alles wat leeft de goddelijke hand herkend wordt. Zo beweert men dat uit gevonden fossielen, of het nu van vissen, dieren of mensen zijn, is gebleken dat die er vele eeuwen geleden precies eender uitzagen als vandaag. Men suggereert dat dit in tegenspraak is met evolutie, waarbij soorten zich over miljoenen jaren ontwikkelen, dus kan het niet anders dan dat God de soorten geschapen heeft uit het niets. Een valse voorstelling, want als de omstandigheden goed zijn, is er geen evolutie nodig; de haai is daarvan een goed voorbeeld. Men zwijgt overigens over de duizenden voorbeelden van soorten die evolueren. En wat is het meest spraakmakend? Ja, de mens natuurlijk, want die is enorm geëvolueerd. Waren we vroeger niet veel meer behaard, om ons te beschermen tegen kou en waren onze kaken niet veel groter omdat we veel meer rauw voedsel aten? Haren hebben we nu nauwelijks meer nodig, want we hebben goede kleren en een verwarmd huis, en verstandskiezen zijn ook lang-zamerhand uit het beeld verdwenen. Eiwitten hebben ervoor gezorgd dat we langer werden. Is dat geen evolutie?
Bij de aardlagen wordt gesteld dat de geologische kolom, met de oudste aardlaag onderin, de jongste bovenin, ook tot stand gekomen kan zijn door natuurrampen. Zonder expliciet te zijn, suggereert het plaatje erbij een zondvloed. Een drogreden: nergens ter wereld is er een bewijs dat natuurrampen op grote schaal hebben plaats gevonden en bij een zondvloed heb je heel wat meer water nodig dan er op de aarde aanwezig is. Wat niet wegneemt dat het verhaal van de zondvloed een prachtig verhaal is!
Dan gaat men over op fouten in schoolboeken: de embryo’s van Haekel zijn foutief. Daarin heeft men gelijk, alleen zijn ze in de huidige schoolboeken niet meer te vinden! Wat wil men dan bewijzen?

6. Conclusie.
De folder stelt dat het technisch niet te bewijzen valt of de mens op aarde gekomen is door schepping of door evolutie, dat geschiedenis geschreven wordt vanuit een bepaald standpunt en met een bepaald doel, en dat je als mens de keuze hebt tussen geloven wat de evolutie-theorie vertelt over de wordingsgeschiedenis of geloven wat in de bijbel staat.
Natuurlijk heeft iedereen de keuze wat hij of zij gelooft, maar het is pertinent onjuist dat men suggereert dat wetenschap een geloof is. Nee, wetenschap is geen geloof en geloof is geen wetenschap. Wetenschap evolueert als nieuwe feiten gevonden worden. De evolutietheorie is onderbouwd met een enorme hoeveelheid data, het scheppingsverhaal niet, al is het ook een prachtig (mythisch) verhaal. Dan heb ik meer waardering voor wat kardinaal Danneels onlangs zei: “Geloof en wetenschap zijn als twee sporen van de spoorweg. Die lopen naast elkaar en komen in het oneindige bijeen, want er is maar één werkelijkheid. Geloof en wetenschap zijn verschillend, maar tegelijk horen ze samen.”
Tenslotte citeer ik hier wat de schrijver Coen Brummer zegt over de zin van het leven en evolutie: “Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen als ik sterf? Het geloof in de evolutietheorie kan deze vragen niet beantwoorden, zo stelt de folder. En gelijk hebben ze! Onder het voorbehoud dat de evolutietheorie geen “geloof” is en dat we over de ontwikkeling tot mens ook al aardig wat weten, dankzij Darwin. Over de zin van het leven zegt de evolutie niets, en al helemaal niet over de zin van jouw individuele leven. Dat is uiteraard geen bewijs voor het bestaan van de schepping: de evolutietheorie gaat daar eenvoudigweg niet over. De zin van het leven, dat zal iedereen zelf uit moeten zoeken. De evolutietheorie kan mooie inzichten geven, dat we verbonden zijn met de natuur en met dieren, dat we de wereld door nieuwsgierigheid en open onderzoek beter leren kennen en dat deze kennis verbazingwekkend kan zijn en ons tot verwondering aanzet. Veel mensen verbinden wetenschappelijke kennis met een zinvol persoonlijk leven. Zo kan het ook!“
Probus


14 oktober, 2009
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.