VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Een nieuwe profeet Een nieuwe profeet

Ja, er is weer en profeet opgestaan. Je zou het haast niet willen geloven, want wanneer heeft de laatste van zich doen spreken? Eeuwen zijn er voorbijgegaan en we dachten eigenlijk al dat er geen echte nieuwe profeten meer zouden komen, net zo min als er nog engelen verwacht worden. Nee, noch profeten, noch engelen zijn de laatste eeuwen gesignaleerd. Nou ja, sommige mensen denken dat er nog wel engelen zijn en dat is helemaal niet erg, want wat is er heerlijker dan je omarmd te weten door iets wat je niet kan beschrijven, niet kan navertellen, maar wel intens kan beleven? Een profeet is dan weer iemand van vlees en bloed die meer in het leven staat. Wat is hij dan wel en wat doet hij? Wel, voldoen aan de enig echte en ware definitie: “iemand die (goddelijke) openbaringen ontvangt en die aan anderen heeft mee te delen”.

Zo iemand loopt nu rond en is te zien op TV en in documentaires. Hij ziet er uit als een gewoon mens en gedraagt zich ook als zodanig. Niets wat hem zou kunnen onderscheiden van u en mij, zij het dat hij wel een heel geloofwaardig uiterlijk en een heel innemende en meeslepende stem heeft. Hij voldoet ook aan alle eigenschappen van een profeet; zo gedraagt hij zich als een ziener die de wereld voorhoudt dat die naar de bliksem gaat als we hem niet volgen. Hij schroomt er niet voor ons te laten geloven dat binnen niet al te lange tijd, nee zelfs spoedig ons lage landje voorgoed onder water zal staan. Spoed je naar de Ardennen, schijnt hij al eens gezegd te hebben. En jawel, daar stijgen de huizenprijzen al enorm. Dus zijn er nog al wat volgelingen die in hem geloven, niet alleen hier, maar overal op de wereld.

Al Gore is zijn naam. Wie nog nooit ven hem heeft gehoord, moet even terugdenken aan de presidentsverkiezingen in Amerika, toen in 2000 dezelfde Al het als democratische presidentskandidaat heeft moeten afleggen tegen George Bush, die toen nipt in Florida won en de geschiedenis van de wereld heeft beïnvloed en in ieder geval grondig heeft gewijzigd. Het is precies dezelfde Al Gore, maar nu als profeet van het milieu, die de mensheid een spiegel voorhoudt hoe het de wereld in de komende jaren zal vergaan als we niets doen aan klimaatsbeheersing. Hij heeft het voordeel boven alle profeten uit het Oude Testament dat hij nu de media volop kan gebruiken, waarvan Elia en anderen alleen maar van hebben kunnen dromen. Hij heeft dat dan ook met verve gedaan, doet het trouwens nog steeds en schuwt niets om ons te waarschuwen dat de wereld op het punt staat te vergaan. Wie op dit moment nog niet zijn documentaire “An Inconvenient truth” gezien heeft, hoort er eigenlijk niet bij, kan er ook niet over meepraten en moet dan ook als zielig beschouwd worden. Je mag ook niets kwaads zeggen over deze profeet, want hij heeft de wijsheid in pacht en de “geleerden” aan zijn zij.

Wat moet dat toch geweldig zijn, als profeet door de wereld te gaan en als zodanig straks het aardse met het hemelse te kunnen verwisselen. Maar zolang hij op aarde rondloopt en via de moderne communicatiemiddelen, zoals TV,vliegtuigen, e-mails, etc. de mensheid kan bestoken, mag en zal niemand hem een strobreed in de weg leggen. En dat hoort er nu eenmaal bij als je profeet bent.

Maar toch? Is wat hij verkondigt wel het ware woord? Maar wie heeft de moed, als regeringen over elkaar heen vallen als het gaat om klimaatbeheersing, wel te twijfelen aan wat deze profeet zegt? Niemand toch? Of misschien toch nog wel een paar wetenschappers, die niets met politiek van doen hebben, maar alleen hun welgemeende kritiek willen laten horen op wat volgens hen niet juist is? Dat wordt overigens door profeet Al afgedaan met een “Ik weet door wie zij betaald worden”, waarmee hij weer de nodige twijfel zaait. Of niet soms? Hij heeft de wereld al tamelijk goed in zijn macht en gaat door ons de Apocalyps voor te houden: het einde van de wereld door hittegolven, smelten van de poolkappen, overstromingen, extreme droogte, mislukte oogsten, enz.

Gelukkig zijn er nog andere geleerden die het fundament van de Truth onderuit halen. Maar over één ding zijn we het allemaal eens: we moeten zuiniger zijn met energie, veel research stoppen in de ontwikkeling van koolstofarme energietechnologie, niet zozeer om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, als we dat al zouden kunnen, maar om te zorgen dat er voor de volgende generaties ook nog wat energie overblijft

En dan moeten we verder ook echt naar ons zelf kijken. Hoe kunnen wij energie sparen? Daarvoor zijn er evenveel antwoorden als er mensen zijn. Om te beginnen moet mijn buurman wat minder rijden en veel zuiniger met energie omspringen, want dan behoef ik het niet te doen. En als ik wel iets moet bijdragen kan ik overwegen iets minder naar de kerk te gaan, dat spaart een heleboel kilometers. Of carpoolen. Of er met de fiets naar toe gaan, zoals Alex. Of iets meer lopen, vroeg naar bed in de winter als de verwarming op een laag pitje staat. Ongelooflijk veel alternatieven zijn er. Maar geloven in de nieuwe profeet is een ander punt. Of is hij wellicht een profeet die brood eet (Amos 7:12), een gewoon mens aan wiens voorspellingen men niet alle waarde behoeft toe te kennen? Ik houd het bij de profeet die brood eet, want ik zie nog niet direct dat wij met z’n allen door de golven van de Noordzee verzwolgen worden als de zeespiegel in deze eeuw met ca.30 cm en geen 7 meter zal stijgen, wat misschien ook nog eens gevolgd kan gaan worden door een nieuwe ijstijd. Wie weet!

Probus

19 juni 2007
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.