VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
de "Big Bang" de "Big Bang"

Omdat ik op de verkeerde plaats zat in de kapel en niet alles goed kon verstaan, was het mij enigszins ontgaan dat Jan van den Berg afgelopen zondag suggereerde dat Probus wellicht zijn visie zou willen of kunnen geven op de tekst van Matteüs 22:21. Gelukkig kon Johanna mij verbatum vertellen wat Jan gezegd had. Natuurlijk had ik dat kunnen doen, met verse herinneringen aan de preek van Jan, maar eigenlijk was ik aan het broeden op heel iets anders, waarbij het geven aan de keizer wat des keizers is, geen plaats had. Bovendien hebben we niet veel keizers meer, nog een in Japan en dan nog een paar ex-keizers in het donkere Afrika die had je toch niets willen geven, wetend dat ze alles in eigen zak staken. En dan, die overheid bij ons is toch ook niet te vergelijken met de tijd dat er nog echte keizers waren! Wij zeggen nu dat we de overheid verdienen die we democratisch gekozen hebben en dus is een stukje van Guy Verhofstadt van ons. Of een stukje van Jan Pieter Balkenende. En dan ga je toch niet aan jezelf geven? Deze keer dus maar niet over “de keizer en wat des keizers is”.

Nee, vandaag wilde ik het hebben over iets wat ons overkwam tijdens onze laatste reis naar Amerika in juni. We logeerden bij goede vrienden in Charlottesville, die ons op zondag meenamen naar een dienst in een Methodist Church. Eigenlijk waren er 3 diensten achter elkaar: één om 8 uur, een dienst voor jongeren in de catacomben, één om 9:30 gelijkvloers voor de meer “vrije”en liberale leden en dan om 11 uur één voor de conservatieven, in de bovenste kerk. En alle diensten werden voorgegaan door één en dezelfde predikant, die telkens een andere preek hield over dezelfde tekst. Onze vriend Bill vertelde ons dat hij wel eens op een zondag twee diensten achter elkaar bijwoont om de verschillen te horen! In de dienst van 9:30 die wij opluisterden (nog nooit waren er gasten uit België geweest) waren er geen gezangboekjes: alles werd op de muur geprojecteerd en begeleid door een meer dan uitstekende band. Het orgel was te vinden in de bovenste kerk, waar ze wel gezangbundels hadden en waar ook een gedeelte uit de bijbel gelezen werd. Zo niet bij ons.

Wat ons opviel was dat alle meningen zonder meer getolereerd werden. Om het te vertalen naar onze begrippen: een congregatie van vrijzinnigen en gereformeerde bonders, die geweldig met elkaar omgingen.
“En is dat nu overal zo?”, vroegen wij.
“Was dat maar waar”, was het antwoord.
Dat heeft ons de rest van ons verblijf in Amerika bezig gehouden en met veel mensen hebben wij gesproken. Helaas kregen we een beeld dat niet leek op de Methodist Church in Charlottesville; integendeel, hoe meer we vroegen en groeven, des te meer kwam een beeld naar boven van een verdeelde, om maar niet te zeggen verscheurde maatschappij. Politiek wisten we dat al, want we lezen toch allemaal regelmatig alle mogelijke literatuur. Als een voorbeeld daarvan: duizenden mensen in Pennsylvania, een groene staat, droegen een rouwband de dag na de laatste verkiezingsoverwinning van George Bush en men kocht een poosje geen sinaasappelen uit Florida, een rode staat.

Nee, het gaat helaas veel verder. In een land waar de grote meerderheid van de bevolking gelovig is, gaat het erom wát men gelooft en dan specifiek wat men gelooft over het ontstaan van de wereld. Nooit was de naam van Darwin zo verguisd als nu en nooit werd er meer gediscussieerd over “hoe de wereld eigenlijk ontstaan was. Langzamerhand zijn de aanhangers van de “schepping in 7 dagen” danig in de verdediging gedrukt door de enorme bewijslast dat het scheppingsproces wel eens wat langer heeft geduurd en dat er wel degelijk sprake is van een evolutie. Het alternatief, de Big Bang dan? De conservatieven, vooral te vinden in het Zuiden van de VS spreken nu van Intelligent Design, want de grote variëteit en complexiteit van het leven op aarde kan toch alleen maar verklaard worden door de interventie van een “Designer”, een hogere macht dus. Door veel katholieken en conservatieve evangelische christenen wordt deze theorie omarmd. Daar waar ze het ongelijk kregen van de Hoge Raad om in scholen naast het Darwinisme ook het bijbel verhaal te onderwijzen, probeert men het nu via ID. Er lopen in verschillende staten processen over de vraag of in de biologielessen op scholen naast het darwinisme ook het bijbelse scheppingsverhaal thuishoort en indien niet dan toch wel de het ID, wat men dan graag als een wetenschap wil omschrijven. George Bush vindt dat beide theorieën evenveel aandacht zouden moeten krijgen en dat is dan een verdere controverse: Staat en Kerk zijn in de VS immers fundamenteel gescheiden!

Vooral in het Zuiden hebben de afgelopen jaren duizenden gezinnen hun kinderen van school gehaald om ze thuis te onderwijzen. (home-teaching), om ze te behoeden voor het verderfelijke Darwinisme. Het is duidelijk dat beide zijden zich nu ingraven en zich opmaken voor een lange strijd.

En dan zie je het gebeuren dat voor- en tegenstanders niet meer met elkaar praten, elkaar niet meer aankijken, elkaar uitschelden en als christenen “de naaste niet meer liefhebben als zichzelf”. En dat is natuurlijk heel droevig. Wij hebben die tijd ook gehad, al is het wat verder in het verleden: kerken zijn bijvoorbeeld gescheurd door de vraag of de slang in het paradijs nu wel of niet gesproken heeft. Weet u nog?

Ik prijs me dan gelukkig dat zoiets bij ons niet bestaat: immers in de Olijftak zijn we pluriform, we hebben een veelheid van meningen en interpretaties, maar geloven in principe hetzelfde, we respecteren de mening van elkaar, we blijven vriendelijk en maken elkaar toch nooit uit voor “iets”.

Zo is het toch? Of?

Probus

22 oktober 2005

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.