VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
De Euro De Euro

Er worden Probus speciale gaven toegedicht, maar “Probus zou Probus” niet zijn als hij daar mee te koop zou lopen. Die bijzondere gaven zouden wellicht iets te maken kunnen hebben met helderziendheid; maar dat woord zal ik niet licht gebruiken; het is te beladen voor wat ik als bijzonderheid meen te bezitten. Ik zou het eenvoudig willen omschrijven als “het van tijd tot tijd hebben van een voorgevoel” of “een klein beetje speculatief in de toekomst kunnen kijken”. Zelf vind ik dat niet erg bijzonder, maar mijn omgeving denkt daar wel eens anders over en nodigt mij dan van tijd tot tijd uit iets van mijn bescheidenheid te laten varen. Zo ben ik recentelijk onder druk gezet mijn “vroege’’ ervaring met de Euro eens onder de korenmaat vandaan te halen.

Vroeg in het proces van de Euro en dan praat ik over 1995, stond wel vast dat er een Euro zou komen, maar nog niet welke munten er geslagen zouden worden en dus was alles nog mogelijk. Wel was zo ongeveer bekend wat de onderlinge verhoudingen van de verschillende munteenheden zouden zijn: immers ze zaten toen al met een klein bandbreedte aan elkaar geketend. Zo werd er toen ook gegist naar de waarde van de Euro en vooral de Belgen waren daar goed in. Toen al zeiden ze dat er ongeveer 40 frankskes in een Euro zouden gaan en zie, ze bleken nog gelijk te hebben gehad ook!

Mij heeft dat toen aan het denken gezet en heb ik gepoogd de consequenties van de komst van de Euro te doorgronden en speciaal de consequenties voor de Olijftak. Was het toen niet zo dat het grootste deel van de collectes bestond uit briefjes van 100 frank? Tot voor kort was dat overigens nauwelijks veranderd. Wel gemakkelijk, al die papiertjes, snel te tellen en lekker licht bij het rondgaan van de collectezak. Omgerekend zouden die 100 frank, lichtelijk afgerond naar boven, 2,5 Euro waard zijn. Mooi getal, maar, zo vroeg ik mij af, wat als er geen geldstuk van 2,5 Euro komt, maar alleen van 1 en 2 Euro? Ik kon toen al een tweetal consequenties voorzien. In de eerste plaats zou de collectezak zwaar worden van alle munten (je kon toch niet veronderstellen dat de gemeente over zou stappen op de kleinste papieren eenheid van 5 Euro?), hetgeen een aanslag dreigde te worden op de broze polsen van vele kerkgangers. In de tweede plaats dacht ik wat er dan zou gebeuren met de collectes: zouden de gemeenteleden het naar beneden afronden en er 2 Euro van maken, om het gemak van één enkel geldstuk, of toch maar twee stukken, één van 2 Euro en één van 50 cent. Of, en dat zou helemaal mooi zijn, afronden naar boven en dan twee stukken van resp. 1 en 2 Euro in het zakje doen? Toch was ik er niet erg gerust op. Veronderstel dat het gemak de mens eens weer zou dienen en het “één munt systeem” geadopteerd zou worden, bewust of onbewust?

Ik besloot te zien of een eenvoudige burger in het ontwikkelingsproces van de Euro nog iets bij kon dragen, of het besluit niet zou kunnen manipuleren, met andere woorden, zeker te stellen dat de 2,5 Euro munt er zou komen. Via mijn connecties in het Brusselse circuit vernam ik dat men heel spoedig een besluit zou nemen, maar zou wachten tot Wim Duisenberg officieel benoemd was tot President van de Europese Bank. Hij zat nog maar net op zijn stoel toen er al een schrijven van mij lag. Hierin sprak ik mijn bezorgdheid uit over de mogelijke negatieve invloed op de inkomsten van de collectes van de VPKB Olijftak als er tenminste geen muntstuk van 2,5 Euro zou komen, met als gevolg het niet halen van het budget, geen overschot meer naar de diaconie, die met gulle hand alles wat aan levend geld binnenkomt meteen placht uit te geven aan alle mogelijke goede en sociale doelen, kortom, het niet hebben van de 2,5 Euro munt zou wel eens desastreus kunnen uitpakken! En of hij er voor kon zorgen dat dat muntstuk van 2,5 Euro er zou komen. Ik moet zeggen dat ik niet lang behoefde te wachten op een antwoord. Kennelijk beschikte de heer Duisenberg, toen hij nog maar net op het pluche zat, nog over de nodige vrije tijd; het was inderdaad verrassend dat hij zo alert reageerde. D nieuwsgierige lezer is nu ongetwijfeld benieuwd wat hij alzo schreef. Welnu, met zijn toestemming heb ik thans het voorrecht de brief uit mijn archief onverkort weer te geven. Onverkort, wat niet wil zeggen dat hij lang was, integendeel, maar ja, ik moet geen kniesoor zijn. Hier is dan de bewuste brief:

Frankfurt, 24 oktober 1996

Geachte heer Probus,

Met veel understanding heb ik kennis genomen van de problemen welke u voorziet ten aanzien van de opbrengst van de collectes van De Olijftak in Brasschaat. Het behoeft geen betoog dat ik uw probleem, overigens met inachtname van de nodige discretie, heb besproken in de eerste vergadering van de Board van de Europese Bank. Het bleek dat u niet alleen stond met de suggestie om een munt van 2,5 Euro te laten maken. De Italianen voelden hier ook veel voor, zij het om andere motieven, die overigens niets te maken hadden met collectes voor welke kerk dan ook, laat staan voor het Vaticaan. Wat hen bewoog uw voorstel te ondersteunen, kan ik helaas niet meedelen. Wel, dat de kleine landen het ook steunden, maar toen het op een stemming aankwam, bleek dat de grote lidstaten niets zagen in een extra munt, en zoals u weet, het gewicht dat zij in de schaal leggen, is behoorlijk, speciaal als het gaat om het omturnen van de mening van de kleintjes.

U begrijpt het al: er komt geen munt van 2,5 Euro. Toch heb ik een suggestie voor u. In de eerste plaats zal uw beheerraad toch wel de nodige druk op de leden uitoefenen. En als dat onverhoopt niet het geval zal zijn, dan moet u maar stellen dat afronding alleen maar in één richting mag plaatsvinden, en dat is naar boven! Ik denk dat dit uw gemeente ook wel zal aanspreken.

Met de meeste hoogachting,

w.g  W.D

Welnu, wie had kunnen denken uit zulk een onverdachte hoek zoveel morele steun te ontvangen?


Probus


17 januari 2002
 

terug
 
 
 
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.653.0158
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.