Antependia

De antependia zijn voorhangsels die vooraan de kansel geplaatst zijn.

De vier kleuren (paars, groen, wit en rood) omvatten de loop van het kerkelijk jaar dat begint met de paarsgekleurde adventstijd, vier weken voor kerst, de kleur van bezinning en boete. Gevolgd door de witgekleurde kersttijd, de kleur van Christus, het licht der wereld.

De gewone zondagen gaan in het groen, de kleur van de hoop.

De Paastijd – de opstanding van Christus - vervolgt uiteraard in het wit.

Pinksteren laat de kracht van de Geest zien in de rode vlam, de kleur van het vuur. Tevens is rood de kleur van het bloed op de Goede Vrijdag.

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België

Ds Katelijne Depoortere
Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief